Shop Tekniska Museet

Tillsammans med Erik Källström och Malin Lindell på Aix Arkitekter har jag som konsult varit med och utvecklat konceptet.

År

  • 2012