Kontorsinredning Max Arkitekter AB

Varje rum får en tydlig karaktär

Max Arkitekters nya kontorslokal är belägen i ett gammalt hus i Gamla Stan i Stockholm. Inredningskonceptet är utvecklat för att framhäva lokalens ålder och att få den att verka större än den är. Modern inredning och tidsenliga kulörer blandas med äldre möbler för att skapa en inspirerande blandning av nytt och gammalt. Varje rum ges en tydlig karaktär för att förstärka dess värde och därmed tillsammans göra upplevelsen av kontoret större.

År

  • 2011