Caroline Olsson arbetar gränsöverskridande med arkitektur, inredningsarkitektur, möbel- och mönsterformgivning.

”Min passion är att ge möbler och rum identitet. Material, form och kulör kan enkelt förvandla rum.” säger Caroline.

Med en systematiskt undersökande process växer hennes projekt fram. Genom att studera historiska lösningar och undersöka hur de är gjorda kan hon finna system och material som går att omtolka och utveckla till nya idéer.

Flertalet projekt som Caroline Olsson arbetat med har sin början i en frågeställning eller ett funktionskrav. Tanken om vad som krävs bearbetas och knådas genom otaliga skisser och modeller.

Caroline Olsson har en Master of Fine Arts (MFA) in Interior Architecture and Furniture Design, Konstfack, och The Degree of Master of Architecture, Lunds Tekniska Högskola.