Besökscentrum Örlogsstaden Karlskrona

nr 560 på UNESCOs världsarvlista

Under våren 2009 gestaltade jag ett rumsligt utställningskoncept för Örlogsstaden Karlskronas världsarv i Trefaldighetskyrkan, ritad av Tessin d y.

Staden är internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, marint befäst stadsanläggning och sjöarsenal från 1600- och 1700-talen.

Konceptet är hämtat från Karlskronas stadsplan från 1683. Stadsplanen utgörs av en rutnätsstad med för barocken karaktäristiska strålgator som bryter rutnätet för att poängtera en viktig plats i staden. Dessa diagonala strålgator har varit utgångspunkt för det rumsliga konceptet. Sätter man samma diagonaler i en tredimensionell volym får man en oregelbunden PRISMA.

Prisman återkommer på flera sätt i utställningen. Som ett rum i rummet, som taktila informationsprismor på det centrala utställningsbordet och du kan också skapa din egna världsarvsprisma.

År

  • 2009