Sjöviksskolan

Invändigt material- och kulörkoncept

Projektet består av ett interiört rumsligt koncept för materialval & färgsättning. Inom projektet har jag även arbetat med rumsliga flöden i delar av byggnaden samt platsbyggda akustiska paneler, fast inredning och detaljer såsom trappräcken och invändiga våningshöga räcken.

Som grund till färgsättning och materialval har det funnits en idé som handlar om resande. Skoltiden är en resa, på flera plan, i lärande, utveckling och erfarenhet.

Skolan materialpalett består av trä, platsgjuten terrazzo och kulörta ytor.

Huvudarkitekter för Sjöviksskolan är Max Arkitekter AB.

Foto: Mattias Hamrén

  • År: 2015 - 2017, inflyttning vt 2020
  • Plats: Sjöviksbacken, Stockholm
  • Yta: 15 800 kvm (BTA)
  • Verksamhet: 1200 elever i årskurs F-9
  • Landskapsarkitekt: Liljewall Arkitekter
  • Arkitekt för bygghandling: Aperto
  • Byggherre: SISAB