Sjöviksskolan

Invändigt material- och kulörkoncept

Projektet består av ett interiört rumsligt koncept för materialval & färgsättning. Inom projektet har jag även arbetat med rumsliga flöden i delar av byggnaden samt platsbyggda akustiska paneler, fast inredning och detaljer såsom trappräcken och invändiga våningshöga räcken.

Som grund till färgsättning och materialval har det funnits en idé som handlar om resande. Skoltiden är en resa, på flera plan, i lärande, utveckling och erfarenhet.

Skolan är inspirerad av olika geografiska platser och rörelsen genom byggnaden är som en resa genom olika kulör- och material landskap. Dessa platser kan få en plats i pedagogiken, exempelvis kan de integrerade utställningsmontrarna rymma saker från konceptets platser. Platsens alfabet kan få utrymme, dess kultur, natur och djur.

Huvudarkitekter för Sjöviksskolan är Max Arkitekter AB och skolan rymmer 1100 elever, startar hösten 2019.

År

  • 2015 -