Drake

Ett lärosalsbord

Ett lärosalsbord som kan möbleras i grupper på olika sätt. Sätts fem bord samman bildas ett cirkulärt bord.

Bordet Drake finns som prototyp, tillverkad av Balzar Beskow.

Kontakta Caroline Olsson om ni har frågor.

År

  • 2017-