Drake

Ett lärosalsbord

Lärosalsbordet är utvecklat för att underlätta aktivitetsbaserad och dynamisk undervisning.

Bordet Drake finns som prototyp, tillverkad av Balzar Beskow.

Kontakta Caroline Olsson om ni har frågor.

År

  • 2017-