Ljudabsorberande Möbler för Grundskola

Stockholms Stads Funktionsprogram för Grundskola innehåller riktlinjer för hur skolmiljöer ska utformas. Flexibilitet i användningen av rummen är viktig; alla ytor ska vara undervisningsytor.

Möblerna förenar ljudabsorberande elevskåp och studieplatser.

Producenten är Svenska Möbelfabriken AB och serien heter Konrad eftersom de första prototyperna finns på skolan Konradsberg (Sthlm). Konrad innehåller fyra delar; Cirkel, Bänk, Fokus & Gradäng. Gemensamt för dem är att de består av moduler vilket gör även storleken flexibel.

För vidare information kontakta Peter Ekblom på Svenska Möbelfabriken +46 70 789 87 41

År

  • 2015-