Bällstahof

Vägledande Identitet

Tillsammans med Lina Serning Produktion fick vi förtroende att utforma en konstnärlig utsmyckning för ålderdomshemmet Bällstahof. Det omfattar 7 avdelningar samt entré och gemensam lokal.

Projektet heter ”Vägledande Identitet” och det innebär att vi adderade rumsliga detaljer som gav karaktär åt äldreboendets olika avdelningarna för att på så sätt förtydliga exempelvis avdelningens vardagsrum resp. korridor.

Vi arbetade med specialutformade tapeter i kombination med väggkulörer, där mönsterbilden anknöt till äldre tiders mönster medan delkomponenterna bestod av olika djur. Dessa djur förekom även på respektive avdelning som sydda objekt innehållande vetepåsar, vilka kan värmas i mikrovågsugn och fungera som värmekuddar och bli varma gosedjur åt de boende.

Det var viktigt för oss att arbeta både övergripande och ner i detaljnivå. En del i projektet var också att hänga om och välja ut ny konst ur Sundbybergs Stads konstarkiv för att förstärka de olika rummen/avdelningarna samt samspela med väggkulörerna.

Kontakta Caroline Olsson för mer information.

År

  • 2017