Portfolio

Caroline Olsson Arkitektur AB

Drivs av Caroline Olsson Inredningsarkitekt SIR/MSA & Arkitekt SAR/MSA

Arbetar med arkitektur, inredningsarkitektur, mönster- och möbelformgivning.

 • Curriculum Vitae
 • Förekomst i Pressen
 • Samarbetspartners / Kunder
 • Kontakt

  Links

  Aktuellt – Konstnärlig utsmyckning Bällstahof Entre_stor

  Färgsättning och gestaltning av Bobergsskolans interiör

  Sjöviksskolan 151217_Sjovik_S

  Staden Rom formar möbelserie Tutti-inkl-tritone

  Besökscentrum Karlskronas Världsarv Prisma

  Sjöviksskolan

  Det ska byggas en ny skola i Årstaberg; SjöviksskolanMax Arkitekter AB har utformat och ritat den, vem som ska projekterar den är i nuläget oklart.

  Jag hjälpte dem med den invändiga gestaltningen som inkluderar färgsättning, materialval och utformning av detaljer såsom väggfasta bänkar, utställningsskåp, handledare, räcken och specialritade akustiska träpaneler etcetera.

  Som grund till färgsättning och materialval har det funnits en idé som handlar om resande. Skoltiden är en resa, på flera plan, i lärande, utveckling och erfarenhet. Skolan är inspirerad av olika geografiska platser och rörelsen genom byggnaden är som en resa genom olika kulör- och material landskap. Dessa platser kan få en plats i pedagogiken, exempelvis kan de integrerade utställningsmontrarna rymma saker från konceptets platser. Platsens alfabet kan få utrymme, dess kultur, natur och djur. Visuellt kan man se det på kakelmönster i wc-grupper och val av vägg- och kakelkulörer.

  151217_Sjovik_3