Ugly Animal Wallpapers

Rum och väggar behöver detaljering. Dels för slitageaspekten, målade väggar är ömtåliga, men också för att ge ögat något att vila på.

De traditionella mönsterbilderna gömmer djur som schablonmässigt anses ”fula”. I mina mönster blir de vackra. Handritade djur blandas med färgfält och linjer med datorns exakthet. Mönstren är dynamiska och ger en lekfull rörelse åt väggarna, både i mönster och motiv.

En kommentar kring rumslighet ryms i tapeterna. Mönstrens flexibilitet och skala gör att det går att betona nivåer och höjder i dem. Med avvikande kulör eller förändring av mönsterkomponenternas placering. På så sätt kan tapeten fungera som rumslig avgränsning horisontellt eller vertikalt. Beroende på rummets riktning och karaktär.

Mönstret “Eels & Friends” ställs ut i Greenhouse Stockholm Furniture Fair 2018.

År

  • 2017-