Sanduddens Skola

Sanduddens skola behöver större lokaler för att rymma även högstadium. Den nya skolan består av 2 byggnadskroppar där ena är för årskurs F-3 och den andra för årskurs 4-9. I detta projekt har jag varit engagerad i hela processen från planlayout (byggnad för åk.4-9) till färdig bygghandling. Mitt ansvarsområde är i huvudsak att arbeta med den invändiga gestaltningen inklusive rummens inbördes förhållande. Vår arbetsprocess inkluderar verksamheten för att få en ändamålsenlig skola. I det arbetet ingår att möblera rummen på ritning för att stämma av om funktionen överensstämmer med lokalprogrammet.

Ett skolprojekt har en lång kravlista som måste uppfyllas och utöver det adderas material och kulörer för att rummen ska få en välfungerande funktion, karaktär och upplevelse. 

Material är redskap för att pensla fram olika rum och ett återkommande material är trä. Träets ådring och struktur är tillfredställande för både hand och öga. Kulörer används som vägvisare för hjälpa till med orientering i byggnaden och för att förtydliga rum. 

För att berika skolan med platser som uppmuntrar till informella möten och utrymmen att dra sig tillbaka till finns fast inredning i form av sittnischer, sittbås, sittbänkar och gradänger. De fasta möblerna ger en tyngd och stabilitet till rummen som lös inredning saknar.

Jag har också haft förmånen att arbeta fram skolans belysningskoncept i samarbete med Linda Petersdottir. 

 • År: 2021, inväntar byggstart
 • Plats: Ekerö
 • Yta: ca 9200 kvm (BRA-yta)
 • Antal elever: 900 elever i årskurs F-9, 3-parallellig.
 • Antal personal: ca 120
 • Samarbete: Max Arkitekter & Fold Arkitektur
 • 3d illustrationer: Max Arkitekter
 • Tillhörande idrottshall är ritad av Bleck Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: ETTELVA Arkitekter
 • Byggentreprenör: ByggDialog
 • Beställare: Ekerö kommun