Ekebyhovsskolan på Bryggavägen

Ekebyhovsskolan flyttar till Bryggavägen och nya lokaler.

Nya skolan rymmer årskurs F-6, anpassad grundskola och A-spår (för barn med autism). Totalt kommer skolan att rymma ca 900 elever. Inflytt hösten 2025.

I detta projekt har jag varit engagerad i hela processen från planlayout till färdig bygghandling. Mitt ansvarsområde är i huvudsak att arbeta med den invändiga gestaltningen inklusive rummens inbördes förhållande och form. Vår arbetsprocess inkluderar verksamheten för att få en ändamålsenlig skola. I det arbetet ingår att möblera rummen på ritning för att stämma av om funktionen överensstämmer med lokalprogrammet.

Ett skolprojekt har en lång kravlista som måste uppfyllas och utöver det adderas material och kulörer för att rummen ska få en välfungerande funktion, karaktär och upplevelse. 

Material är redskap för att pensla fram olika rum och ett återkommande material är trä. Träets ådring och struktur är tillfredställande för både hand och öga. Kulörer används som vägvisare för hjälpa till med orientering i byggnaden och för att förtydliga rum. 

För att berika skolan med platser som uppmuntrar till informella möten och utrymmen att dra sig tillbaka till finns fast inredning i form av sittnischer, sittbås, sittbänkar och gradänger. De fasta möblerna ger en tyngd och stabilitet till rummen som lös inredning saknar.

Jag har också haft förmånen att arbeta fram skolans belysningskoncept i samarbete med Linda Petersdottir.

  • År: 2022-2023, inflyttning ht 2025
  • Plats: Ekerö
  • Yta: ca 9 950 kvm (BRA-yta)
  • Antal elever: Grundskola årskurs F-6, 4-parallellig samt A-spår (för barn med autism) ca 870 st. Anpassad grundskola årskurs F-6 ca 35 st.
  • Samarbete: Max Arkitekter & Fold Arkitektur
  • 3d illustrationer: Max Arkitekter
  • Landskapsarkitekt: ETTELVA Arkitekter
  • Entreprenör: ByggDialog
  • Beställare: Ekerö kommun