Bobergsskolan

Invändigt Gestaltning

Bobergsskolan är en skola för 900 elever, uppbyggd på tre volymer, varav en befintlig. Projektet är ett samarbete med Max Arkitekter.

Inredningsarkitekturen är en integrerad del av arkitekturen som har fått ta plats genom hela projektet. Såväl genom materialval och färgsättning samt val av lösa möbler och textilier.

Skolans materialpalett består av trä, platsgjutna terrazzogolv och färgade ytor.

Träet ger en anknytning till naturen. Dess struktur och ådring ger en mjuk och behaglig känsla som har varit vägledande genom hela projektet.

Terrazzogolven är valda utifrån samma princip om struktur och detaljering. Golvet kulörer är olika genom huset för att underlätta orientering samt ge en sammanhållande bas åt skolan 3 volymer.­­

Färgade ytor i form av dörrar, plastmattor, målade väggar och kakel/klinker bidrar till att särskilja rummen, ge energi och ett överraskningsmoment.

Ytor har fått struktur och detaljering genom bl.a mönster på laminatdörrar, kontrastmarkeringar och varierande kakelmönster.

Skolan består av hemvister och inom dem har kapprummen integrerats och som ett led i det har elevskåp integrerats i ljudabsorberande möbler.

Skolstart hösten 2019.

Ansvarig Arkitekt: Max Arkitekter AB

Fotograf Mattias Hamrén

År

  • 2014-2019