Bobergsskolan

Invändigt material- och kulörkoncept + Lös Inredning

Projektet består av ett interiört rumsligt koncept för materialval & färgsättning. Inom projektet har jag även arbetat med rumsliga flöden i delar av byggnaden samt platsbyggda akustiska paneler, fast inredning och detaljer såsom trappräcken och invändiga våningshöga räcken.

Som grund till färgsättning och materialval har det funnits en idé som handlar om resande. Skoltiden är en resa, på flera plan, i lärande, utveckling och erfarenhet. Skolan är inspirerad av olika geografiska platser och rörelsen genom byggnaden är som en resa genom olika kulör- och material landskap. Golven i de gemensamma utrymmena har terrazzogolv i kulörer framtagna unikt för skolan.

Jag fick även förtroendet att genomföra arbetet med den Lösa Inredningen i skolan. Dess utformning förstärker och kompletterar den redan genomarbetade färgskalan och materialpaletten.

Huvudarkitekter för Bobergsskolan är Max Arkitekter AB och skolan rymmer 900 elever, skolstart hösten 2019.

År

  • 2014-2018