Bobergsskolan

Invändig gestaltning & Lös inredning

Bobergsskolan är en skola för 900 elever, uppbyggd på tre volymer, varav en befintlig. Projektet är ett samarbete med Max Arkitekter.

Caroline Olsson Arkitektur har ansvarat för den invändiga gestaltning samt Lös Inredning.

Bobergskolan är vinnare av Årets skol- och förskolebyggnad 2020. Juryn lovordade projektet för en fin balans mellan det historiska och det moderna, med en mångfaldig värld av olika utrymmen och inspirerande detaljer.

Inredningsarkitekturen är en integrerad del av arkitekturen som har fått ta plats genom hela projektet. Såväl genom materialval och färgsättning samt val av lösa möbler och textilier.

Skolans materialpalett består av trä, platsgjutna terrazzogolv och färgade ytor.

Träet ger en anknytning till naturen. Dess struktur och ådring ger en mjuk och behaglig känsla som har varit vägledande genom hela projektet. Terrazzogolven är valda utifrån samma princip om struktur och detaljering. Golvet kulörer är olika genom huset för att underlätta orientering samt ge en sammanhållande bas åt skolan 3 volymer.­­ Färgade ytor i form av dörrar, plastmattor, målade väggar och kakel/klinker bidrar till att särskilja rummen, ge energi och ett överraskningsmoment.

Ytor har fått struktur och detaljering genom olika material, trädetaljer och varierande mönster.

Lös Inredning bygger vidare på interiör materialbehandling & färgsättning. Vid materialval av möbler är det så mycket trä som ekonomi och funktion tillåter.

Skolan består av hemvister och inom dem har kapprummen integrerats och som ett led i det har elevskåp integrerats i ljudabsorberande möbler.

Bordet Drake har utvecklats för att underlätta aktivitetsbaserad och dynamisk undervisning. Produceras och säljs av Balzar Beskow.

Ansvarig Arkitekt: Max Arkitekter AB

Fotograf Mattias Hamrén

 • År: 2014-2019
 • Plats: Norra Djurgårdsstaden Stockholm
 • Yta: 9350 kvm (BRA-yta) exkl. idrottslokaler, varav teknikytor ca 1500 kvm
 • Storlek: 900 elever
 • Samarbete: Max Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Cedervall Arkitekter
 • Byggherre: SISAB
 • Entreprenör: Skanska
 • Priser och utmärkelser:
 • Utnämnd till Årets skol- och förskolebyggnad 2020
 • Nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2020