Bobergsskolan Lös Inredning

Bygger vidare på Interiör Materialbehandling & Färgsättning

Bobergsskolan är en skola för 900 elever, uppbyggd på tre volymer, varav en befintlig.  Projektet är ett samarbete med Max Arkitekter.

Inredningsarkitekturen är en integrerad del av arkitekturen som har fått ta plats genom hela projektet. Såväl genom materialval och färgsättning samt val av lösa möbler och textilier.

Lös Inredning bygger vidare på interiör materialbehandling & färgsättning. Vid materialval av möbler är det så mycket trä som ekonomi och funktion tillåter.

Skolan består av hemvister och inom dem har kapprummen integrerats och som ett led i det har elevskåp integrerats i ljudabsorberande möbler.

Bordet Drake har utvecklats för att underlätta aktivitetsbaserad och dynamisk undervisning.

Skolstart hösten 2019.

Fotograf Mattias Hamrén