Färgsättning Trygghetsboende

FÄRGSÄTTNINGSKONCEPT för Trygghetsboende i samarbete med Max Arkitekter.

Vägledande i projektet har varit att skapa miljöer som

förtydligar

hur de boende, personal samt besökare lokaliserar sig i byggnaderna.


Varje trapphus har kulörer hämtade från en Helene Schjerfbeck målning.

Det gör att kulörerna har samma känsla även om kulörerna varierar.

Kulörerna är också valda för att dämpa det befintliga terazzogolvets röda ton.

Varje vilplan har 2-4 lghdörrar vilka omges av 2 kulörer.

För att tydliggöra våningsplan och trapphusnummer har vi illustrerat dessa på väggen.

På hissens baksida sveper en stark kulör över hörn, för att

förstärka rörelsen runt hissvolymen och skapa en händelse när man går i trappan.

Bostadshusen förbinds med gångar som skär genom

den grönskande omgivningen.

Med mönstermålning förstärker vi känslan av att röra sig genom landskapet.

Den omgivande naturen ger vackra skuggbilder i korridorerna.