Portfolio

Caroline Olsson Arkitektur AB

Drivs av Caroline Olsson Inredningsarkitekt SIR/MSA & Arkitekt SAR/MSA

Arbetar med arkitektur, inredningsarkitektur, mönster- och möbelformgivning.

 • Curriculum Vitae
 • Förekomst i Pressen
 • Samarbetspartners / Kunder
 • Kontakt

  Links

  Aktuellt – Konstnärlig utsmyckning Bällstahof Entre_stor

  Färgsättning och gestaltning av Bobergsskolans interiör

  Sjöviksskolan 151217_Sjovik_S

  Staden Rom formar möbelserie Tutti-inkl-tritone

  Besökscentrum Karlskronas Världsarv Prisma

  Färgsättning Trygghetsboende

  FÄRGSÄTTNINGSKONCEPT för Trygghetsboende i samarbete med Max Arkitekter.

  Vägledande i projektet har varit att skapa miljöer som

  förtydligar

  hur de boende, personal samt besökare lokaliserar sig i byggnaderna.


  Varje trapphus har kulörer hämtade från en Helene Schjerfbeck målning.

  Det gör att kulörerna har samma känsla även om kulörerna varierar.

  Kulörerna är också valda för att dämpa det befintliga terazzogolvets röda ton.

  Varje vilplan har 2-4 lghdörrar vilka omges av 2 kulörer.

  För att tydliggöra våningsplan och trapphusnummer har vi illustrerat dessa på väggen.

  På hissens baksida sveper en stark kulör över hörn, för att

  förstärka rörelsen runt hissvolymen och skapa en händelse när man går i trappan.

  Bostadshusen förbinds med gångar som skär genom

  den grönskande omgivningen.

  Med mönstermålning förstärker vi känslan av att röra sig genom landskapet.

  Den omgivande naturen ger vackra skuggbilder i korridorerna.