Category / Portfolio

  Loading posts...
 • Arkitekturskribent

  Nytt nummer ute 05 – 2013 Tillbaka på kontoret efter föräldraledigheten. Mina senaste artiklar för RUM finns nu med i nya numret. Jag har skrivit om Fire Shelter: 01 som är en temporär paviljong för naturintresserade…

 • Butik Tekniska museet

  Tekniska museet har en ny butik. Tillsammans med Erik Källström och Malin Lindell på Aix Arkitekter har jag som konsult varit med och utvecklat konceptet. Trots pressad tidplan har det blivit jättebra! Åk dit…

 • Arkitektonisk Studie av Trapphus

  Arkitektonisk studie av trapphus i flerfamiljshus -Arkitekturhistorisk fördjupning med nutida anknytning avseende form, färg, material och tillgänglighet. Med medel från Einar Mattssons Stiftelse och Stockholms Byggnadsförening jubileumsstiftelse arbetar jag med en studie…

 • Kontorsinredning Revisionskontoret

    Inredningskoncept för Revisionskontorets nya lokaler i samarbete med Max Arkitekter.Lunchrum med inspiration från collaget ovan.Entrérum utformat som ett galleri med kontorets egna publikationer utställda. Mötesrum i sobra material och kulörer.  …

 • Besökscentrum Karlskronas Världsarv

  Besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona Beställare: Karlskrona kommun, genom Lena Johansson Grafisk Form: Ravnbö Design Under våren 2009 gestaltade jag ett rumsligt utställningskoncept för Örlogsstaden Karlskronas världsarv i Trefaldighetskyrkan, ritad av Tessin d y.…

 • Hammarbyhöjdens Serviceboende

  INREDNINGSKONCEPT för Trygghetsboende Hammarbyhöjden i samarbete med Max Arkitekter. .  Rummen ska andas fantasi och möjligheter. De utformas med folkhemmets inredningsideal som förebild då det är äldre människor som vistas i lokalerna.  Dock…

 • Färgsättning Trygghetsboende

  FÄRGSÄTTNINGSKONCEPT för Trygghetsboende i samarbete med Max Arkitekter. Vägledande i projektet har varit att skapa miljöer som förtydligar hur de boende, personal samt besökare lokaliserar sig i byggnaderna. Varje trapphus har kulörer hämtade…

 • Villa Kivik

  Inredningskoncept och exteriör färgsättning för Villa i Kivik Under sommarn 2007 utformade jag ett koncept för en äldre Villa i Kivik. Exteriört går kulörerna i små färgvarianter inom grå nyanser, vilket harmoniserar…