Besökscentrum Karlskronas Världsarv

Besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona

Beställare: Karlskrona kommun, genom Lena Johansson

Grafisk Form: Ravnbö Design

Under våren 2009 gestaltade jag ett rumsligt utställningskoncept för

Örlogsstaden Karlskronas världsarv i Trefaldighetskyrkan, ritad av Tessin d y.

 

Örlogsstaden Karlskronas Hemsida


Konceptet är hämtat från Karlskronas stadsplan från 1683. Stadsplanen utgörs av en rutnätsstad med för barocken karaktäristiska strålgator som bryter rutnätet för att poängtera en viktig plats i staden. Dessa diagonala strålgator har varit utgångspunkt för det rumsliga konceptet. Sätter man samma diagonaler i en tredimensionell volym får man en oregelbunden PRISMA.


Prisman återkommer på flera sätt i utställningen. Som ett rum i rummet, som taktila informationsprismor på det centrala utställningsbordet och som de aktivierande “gör din egen världsarvsprisma” för de minsta.

Så här såg det ut under bygget, Prisman byggdes som en båt.


Interiören i Prisman visar dess konstruktion.


Prisman består av guldlaserad plywood som anknyter till kyrkorummets material.


Invigning den 29 juni 2009 under festliga omständigheter.


För att göra Besökscentrum tillgängligt för alla byggdes en temporär ramp som utgörs av en reklamyta samt sittbänk i framkant.