Portfolio

Caroline Olsson Arkitektur AB

Drivs av Caroline Olsson Inredningsarkitekt SIR/MSA & Arkitekt SAR/MSA

Arbetar med arkitektur, inredningsarkitektur, mönster- och möbelformgivning.

 • Curriculum Vitae
 • Förekomst i Pressen
 • Samarbetspartners / Kunder
 • Kontakt

  Links

  Aktuellt – Konstnärlig utsmyckning Bällstahof Entre_stor

  Färgsättning och gestaltning av Bobergsskolans interiör

  Sjöviksskolan 151217_Sjovik_S

  Staden Rom formar möbelserie Tutti-inkl-tritone

  Besökscentrum Karlskronas Världsarv Prisma

  Besökscentrum Karlskronas Världsarv

  Besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona

  Beställare: Karlskrona kommun, genom Lena Johansson

  Grafisk Form: Ravnbö Design

  Under våren 2009 gestaltade jag ett rumsligt utställningskoncept för

  Örlogsstaden Karlskronas världsarv i Trefaldighetskyrkan, ritad av Tessin d y.

   

  Örlogsstaden Karlskronas Hemsida


  Konceptet är hämtat från Karlskronas stadsplan från 1683. Stadsplanen utgörs av en rutnätsstad med för barocken karaktäristiska strålgator som bryter rutnätet för att poängtera en viktig plats i staden. Dessa diagonala strålgator har varit utgångspunkt för det rumsliga konceptet. Sätter man samma diagonaler i en tredimensionell volym får man en oregelbunden PRISMA.


  Prisman återkommer på flera sätt i utställningen. Som ett rum i rummet, som taktila informationsprismor på det centrala utställningsbordet och som de aktivierande “gör din egen världsarvsprisma” för de minsta.

  Så här såg det ut under bygget, Prisman byggdes som en båt.


  Interiören i Prisman visar dess konstruktion.


  Prisman består av guldlaserad plywood som anknyter till kyrkorummets material.


  Invigning den 29 juni 2009 under festliga omständigheter.


  För att göra Besökscentrum tillgängligt för alla byggdes en temporär ramp som utgörs av en reklamyta samt sittbänk i framkant.