Portfolio

Caroline Olsson Arkitektur AB

Drivs av Caroline Olsson Inredningsarkitekt SIR/MSA & Arkitekt SAR/MSA

Arbetar med arkitektur, inredningsarkitektur, mönster- och möbelformgivning.

 • Curriculum Vitae
 • Förekomst i Pressen
 • Samarbetspartners / Kunder
 • Kontakt

  Links

  Aktuellt – Konstnärlig utsmyckning Bällstahof Entre_stor

  Färgsättning och gestaltning av Bobergsskolans interiör

  Sjöviksskolan 151217_Sjovik_S

  Staden Rom formar möbelserie Tutti-inkl-tritone

  Besökscentrum Karlskronas Världsarv Prisma

  Arkitektstipendiat Svenska Institutet i ROM

  Under 6 månader studerade och undersökte jag äldre arkitektur i Rom.

  Stipendiet möjliggjorde att jag kunde fördjupa mig i några studieobjekt och

  studera dem ingående avseende proportioner, material och historik.

  Jag lärde mig otroligt mycket och det går att följa

  mitt arbete via bloggen Caroline ROM – My Grand Tour

  Slutprodukten blev en liten bok “Monti & Prati” som sammanfattar mina teckningar och

  texter från Rom. Boken utgör också början på mitt formgivningsprojekt som fortgår och utvecklas. 

  För vidare info om det titta under “Staden Rom formar möbelserie”

  Svenska Institutet är en fantastisk plats att bo och arbeta på.

  Svenska Institutet ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1940.

  Den fantastiskt vackra trappan som förbinder våningsplanen.

  I konferensrummethänger sista versionen av “Molnet” målad av Prins Eugen 

  just för detta rum.